Trygghetsombud

Vi har två trygghetsombud som du möter i spärren (receptionen) hos oss på klubben.
Hanna Roos, som oftast sitter i spärren på måndagar, onsdagar och fredagar.
Kristin Olsson, som sitter på tisdagar.
 
Trygghetsombuden ska fungera som en länk mellan klubbens medlemmar, tränare och styrelse och vara behjälpliga i frågor om trakasserier, mobbning, säkerhet och trivsel inom Majorna BK allt för att vi skall bibehålla en trevlig klubb där alla behandlas jämlikt oavsett ålder, kön, hudfärg eller sexuell läggning.
Deras uppdrag är att ta hand om och driva alla inkomna anmälningar och återkoppla till relevanta parter, det går bra att meddela dem om en önskar vara anonym i samband med kontakt.
Prata med Hanna eller Kristin i spärren – eller skicka ett sms eller mail.
 
Hanna: 
073-811 77 30
 
Kristin:
sakrol@me.com
070-699 59 81