Trygghetsombud

Vi presenterar våra nya Trygghetsombud, Mi Holmström och Daniel Pettersson.
Mi har boxats i klubben sen 2017 och är sedan 2019 tränare för gruppen Tjejdiplom.
Daniel är pappa till en av grabbarna i diplomgruppen och har varit aktiv som arbetsmiljöombud och inom föreningslivet i Göteborg i många år.
 
Som Trygghetsombud skall vi fungera som en länk mellan klubbens medlemmar, ledare och styrelse och vara behjälpliga i frågor om trakasserier, mobbning, säkerhet och trivsel inom Majorna BK allt för att vi skall bibehålla en trevlig klubb där alla behandlas rättvist oavsett ålder, kön, hudfärg eller läggning.
 
I vårt uppdrag kommer vi att ta hand om och driva alla inkomna anmälningar och återkoppla till relevanta parter, det går bra att meddela oss om ni önskar vara anonyma i samband med kontakt.
 
Kontaktuppgifter:
Mi Holmström mi.holm123@gmail.com 0722-692749
Daniel Pettersson dpettersson3@gmail.com 0738-761348