John Fhager

31 år, domare för Mbk, vice ordförande och diplomtränare, 1,91 lång. 😉