Förhållningsregler

 1. På MBK tar vi hand om varandra och vår lokal
 2. Sista passet för dagen städar lokalen
 3. Respektera varandra och tränare
 4. Alla som tränar skall ha utrustning som krävs för träning. Lindor, tandskydd, handskar etc.
 5. Föreningen tar avstånd från all typ mobbning, rasism, främlingsfientlighet eller annan form av diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning
 6. Använd ett vårdat språk när vi pratar med varandra
 7. Alla som tränar i lokalen skall vara medlemmar såvida det inte gäller provtillfälle
 8. Terminsavgiften betalas vid första träningstillfället vid start av terminen
 9. Kläder och lindor tas med hem efter träning, kvarlämnade saker ansvaras inte för
 10. Föreningens utrustning lämnas i lokalen efter träningspass
 11. Uppmärksammas fel gällande lokalen eller annan bristfällighet är det medlemmens ansvar att meddela närmsta ledare eller förtroendevald
 12. Som förälder förväntas du delta vid föräldramöten och ta del av information som skickas ut av styrelsen. Du ansvarar också för att din ungdom har den utrustning som behövs för träningen.
 13. Tänk på att även när du inte tävlar eller tränar så representerar du MBK